dijous, 13 de setembre de 2012

Notícies de l'Arxiu núm 10 (agost de 2012)

Durant aquest mes d'agost hem incorporat les següents aportacions documentals:

Pere Català ens remet dos cartes que contenen informació interessant sobre la Guerra Civil i un rebut de contribució territorial de la dècada de 1940. Gràcies!

Vicent Olcina ha descobert nous documents sobre la nostra història medieval i moderna. Entre aquests destaca un pleit entre els Calatayud que ens aporta informació sobre personatges rellevants de Sella en la dècada de 1730.

Igualment, hem incorporat l'entrada de "Sella" del Nomenclator Geográfico Eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de València de Sanchis Sivera (1922), on apareix una referència a l'any de construcció de la Casa Abadia, datada aproximadament a partir de 1574, quan Sella es va establir com a parròquia independent de Relleu.

Antic lateral de la Casa Abadia amb el campanar de Santa Anna. Noves recerques documentals podrien fixar l'origen de l'abadia a finals del segle XVI. Quines sorpresses depara el subsòl d'aquest edifici?

Addenda:

Per a finalitzar, volem esmentar una nova iniciativa presentada a la ciutat d'Elx i destinada, textualment, "a incentivar en la recopilación de documentos, fotografías antiguas, así como de material audiovisual, fomentando el enriquecimiento de la memoria histórica de la ciudad". 

En la linia del que estan fent col·lectius i associacions culturals com l'Arxiu de Sella (com veieu, en ocasions amb el suport i sensibilitat de les corporacions municipals), no deixeu de col·laborar aportant els vostres documents, fotografies, etc, que poden ajudar a conèixer, explicar i gaudir del nostre passat.

Enllaç a la noticia: